top of page

Arbejdsmiljøuddannelsen for autobranchen
Roskilde

HSE-Plus tilbyder den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse (§ 9) målrettet autobranchen

 

Det er obligatorisk med 22 timers undervisning og HSE-Plus har valgt en hybridløsning med to dage med fremmøde og resten som online undervisning.

 

Undervisningen er ikke kun teori, men også praktiske opgaver, der er knyttet til egen virksomhed, og der er således direkte udbytte at timeforbruget på uddannelsen.

 

Bevis fremsendes efter gennemførelse af de obligatoriske 22 timers undervisning inkl. den praktiske opgave..

 

Underviserne har stor erfaring fra autobranchen gennem mere end 20 års arbejde som arbejdsmiljøkonsulenter i Autobranchen:

 

Betingelser for kurset fremgår af HSE–Plus hjemmeside: www.hse-plus.dk/betingelser-auto-hybrid

Prisen er 4500 kr. pr deltager ekskl. moms

 

Tilmelding ding. 

 

Du er velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål.

 

HSE-Plus, www.hse-plus.dk

Tove Gregersen

Cand. scient.

tove@hse-plus.dk

Tfl. 3028 8634

Yderlige oplysninger:

Hvor:

Dag 1 og 2 foregår på Hotel Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Resten af kurset foregår online i egen virksomhed.

Hvad og hvornår

Den 31.5.2022: 7 timer (9.00-16.00) - fysisk fremmøde Roskilde

 • Præsentation af uddannelse og deltagere

 • Arbejdsmiljøloven i en nøddeskal – introduktion til lovgivning

 • Roller, ansvar og opgaver som arbejdsmiljørepræsentanter og ledere

 • Psykisk arbejdsmiljø

 

Den 1.6.2022: 7 timer (9.00-16.00) - fysisk fremmøde Roskilde

 • APV inklusiv kemisk APV

 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

 • Forebyggelse og sikkerhedsrundering i eget hus

 • Ergonomi indenfor autobranchen og tilhørende administration

 

Valgfri dato, 5 timer - e-læringsmoduler uden underviser

 • Instruktion og eftersyn/kontrol

 • Arbejdsskader og forebyggelse af skader og sygefravær

 • Metoder i arbejdsmiljøarbejdet

Hjemmeopgaven udføres selvstændigt i egen virksomhed. Mulighed for at ringe til underviser for sparring.

 

Den 23.6.2022: 3 timer (9.00-12.00) onlineundervisning med underviser i egen virksomhed

 • Præsentation af hjemmeopgaver og dialog med underviser

 • Evaluering og afslutning

 

PC og netadgang

Kursisten skal have adgang til pc og internet. 

Arbejdsmiljøuddannelse for autobranchen
bottom of page