Betingelser for arbejdsmiljøuddannelsen som hybrid-kursus gældende fra 1. november 2021 

Priser 

Prisen for et hybridkursus er 4000 kr. pr person.

Alle priser er opgivet i DKK og ekskl. moms. Kursusmaterialet er indeholdt i prisen medmindre andet er angivet.  

Forplejning

Forplejning på dag 1 er indeholdt i kursusprisen

Udstyr og materialer

HSE-Plus stiller materialer til rådighed for kursisterne

Til arbejdsmiljøuddannelsen skal alle kursister have adgang til PC på deres arbejdsplads med fungerende lyd, mikrofon og camera. Det forudsættes at kursisterne har et et rimeligt kendskab til at bruge deres PC og har adgang til en mailadresse. 

 

Online undervisningen på dag 2 foregår via TEAMS. Deltagerne modtager et link via deres opgivne mail-adresse.

 

Deltagerne modtager et link til e-læringsmodulerne via deres opgivne mailadresse, hvorefter de selv gennemfører de relevante moduler. Deadline for at gennemføre disse moduler er den sidste dags undervisning, hvor der er fremlæggelse af hjemmeopgaven.  

 

Rettighederne til materialerne tilhører HSE-Plus.dk og vores samarbejdspartner AM-Gruppen. Materialer udleveret eller anvendt på kurset er til eget brug og må ikke offentliggøres, videreformidles til andre firmaer, underafdelinger eller bruges af andre firmaer med mindre anden skriftlig aftale er indgået.

Fakturering 

Kursister, der ikke er omfattet af firmaaftale, faktureres ved tilmelding. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Betalingen skal altid være gennemført inden kursusstart. 

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

 

Firmakurser faktureres efter endt kursus. Betalingsfristen er 10 dage. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

Tilmelding, flytning og afmelding 

Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende og eventuel afbestilling skal ske skriftligt til Tove@HSE-Plus.dk. Der kan meldes afbud indtil 4 uger før kursus-start.  Derefter og indtil 14 dage før kursus-start faktureres 50 % af fakturabeløbet. Ved afbestilling senere end 14 dage faktureres 100 % af fakturabeløbet. Såfremt en medarbejder er forhindret i at deltage, kan en anden medarbejder overtage pladsen. 

Fremmøde og deltagelse

Der er et lovkrav om fremmøde i de første 4 timer på dag 1. Hvis kursisten udebliver fra disse 4 timer, skal kursisten deltage på et nyt hold på et andet tidspunkt.

 

Hvis kursisten er forhindret i at deltage om eftermiddagen på dag 1 eller på online undervisningen på dag 2 eller i undervisningen på dag 3 ,kan der indgås en aftale med HSE-Plus om at tage de manglende dele af undervisningen som e-læringsmoduler. Det medfører at den praktiske opgave skal fremsendes skriftligt. 

HSE-Plus foreholder sig retten til at tage et gebyr på 750 kr. for dette.

Aflysning

HSE-plus vil gøre alt for at skaffe en anden underviser i tilfælde af sygdom. Men HSE-Plus forbeholder sig retten til at aflyse eller flytte et kursus i tilfælde af sygdom eller andre nødvendige grunde. Ved aflysning tilbagebetales kursusafgiften. HSE-Plus står ikke til ansvar for yderligere økonomiske konsekvenser som følge af aflyst eller flyttet kursus.

HSE-Plus forbeholder sig rettet til at flytte eller aflyse et kursus, hvis der er for få deltagere

 

HSE-Plus tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Kursusbeviser

Kursusbeviser til arbejdsmiljøuddannelsen udstedes af vores samarbejdspartner AM Gruppen A/S, og sendes til den mailadresse, der opgives ved tilmelding.

 

Hvis et bevis bliver væk, og der er brug for at få tilsendt et nyt bevis, skal du henvende dig til AM-Gruppen direkte. Der er et gebyr for at få udstedt et nyt bevis, som betales direkte til AM-Gruppen. 

Overskridelse af deadline for hjemmeopgaven og/eller e-læringsmoduler

 

Deadline for gennemførelse af e-læringsmodulerne og den praktiske opgave er den sidste undervisningsdag. Det er kursisternes ansvar at gennemføre inden for denne tidsramme.

Ved overskridelse af denne dato kan kursisten indgå en aftale med HSE-Plus om en ny deadline. Den nye deadline kan maximalt være 7 uger efter kursusstart.

 

HSE-Plus forholder sig retten til at afkræve et gebyr på 750 kr. pr kursist ved overskridelse af første deadline.

Hvis den nye deadline også overskrides dvs. at fristen på de 7 uger efter første kursusdag er overskredet, kan der ikke udstedes et kursusbevis. 

Svarene på spørgsmålene i e-læringsmodulerne skal være på et rimeligt niveau, så de kan godkendes af underviser. Underviseren har retten til at bede kursisten om at rette eller tilføje i svarene. Der kan første udstedes kursusbevis når underviser har godkendt den praktiske opgave og e-læringsmodulerne. De omtalte deadlines er for godkendte hjemmeopgaver eller e-læringsmoduler.