top of page

Ergonomi - på værkstedet, lageret eller i produktionen

Gode ergonomiske forhold er med til at forebygge nedslidning og skader samt mindske arbejdsbetinget sygefravær.

 

Tunge løft, ensidigt gentaget arbejde (EGA), uhensigtsmæssig planlægning af arbejdet og brug af forkerte hjælpemidler er derimod faktorer, der kan have en negativ indflydelse på helbredet.


Vi giver din arbejdsplads et ergonomisk tjek og du får nogle praktiske og håndterbare redskaber, så du kan optimere dit eget og dine kollegaers velbefindende, når de er på job.


Vi rådgiver om:

  • Hvordan I nedsætter belastningerne af vanskelige arbejdsstillinger

  • Tunge løft og/eller ensidigt gentaget arbejde

  • Indretning af arbejdsstederne

  • Indkøb af hjælpemidler og inventar

  • Ændringer af vaner og rutiner


Hvis du gerne vil skabe nogle gode ergonomiske rammer for din arbejdsplads, mindske sygefravær og stimulere dine medarbejders helbred, så giver vi gerne vores uforpligtende forslag til hvordan dette gøres i praksis.


Tag kontakt til Frank på:
fysioterapeut Frank Bærentsen
mobil: 4032 6669
mail: frank@hse-plus.dk

Ergonomi på værkstedet
Ergonomi på lageret
bottom of page