Instruktionsvideoer

Alle nye medarbejdere skal have den nødvendige instruktion, så de kan udføre deres arbejde uden at komme til skade på kort eller langt sigt. Det kan være en god ide at have et færdigt instruktionsmateriale til nye medarbejdere, så de med det samme kan få den nødvendige arbejdsmiljøinstruktion. Det kan f.eks. være instruktion i de gode arbejdsstillinger eller arbejde med kemiske produkter. ​

Formen kan f.eks. være en instruktionsvideo kombineret med en test eller samtale. 

HSE-Plus kan tilbyde at udarbejde jeres instruktionsmateriale. Det sker naturligvis i et samarbejde med jer, så både form og indhold passer til jeres virksomhed. 


HSE-Plus har bl.a. udarbejdet instruktionsmateriale for Semler gruppen og SkyTEM, som alle nye medarbejdere skal igennem. 

Vi har både erfaring med at arbejde sammen med en professionel fotograf og i at udarbejde materialet ved at indtale til egne PowerPoints og billeder. 


Tag kontakt til Frank på:
fysioterapeut Frank Bærentsen
mobil: 4032 6669
mail: frank@hse-plus.dk

Kurser og rådgivning om kontorergonomi