Har I fået et påbud?

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet?

HSE-Plus kan bistå med at finde en løsning og afrapportere tilbage til Arbejdstilsynet.

Har I fået et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver?

HSE-Plus er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og samarbejder med Arbejdsmiljøgruppen. Ring for yderligere information.

Vil I undgå et påbud? 

Har Arbejdstilsynet meldt deres ankomst? HSE-Plus gennemgår sammen med jer, de krav der stilles til dokumentation, og vi går en runde i virksomheden for at finde evt. steder, hvor arbejdsmiljøloven ikke er helt overholdt.

Har et påbud vist, at der er brug for at ændre på noget i arbejdsmiljøet på den lange bane?  F.eks. i holdningen til sikkerheden blandt medarbejderne? HSE-Plus kan analysere, hvad der skal til for at sikre et bedre arbejdsmiljø og komme med forslag til handlinger

Få hjælp til påbud fra autoriseret arbejdsmilørådgiver