• HSE-Plus

Er krænkelseskulturen gået for vidt?

Opdateret: 19. nov. 2020

I mine øjne kan svaret findes i Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger. En enkelt bemærkning er ikke en krænkelse, medmindre den er grov. Det burde kunne stoppe en del diskussioner i medierne om en enkelt bemærkning eller om en hånd på skulderen kan være en krænkelse og flytte fokus over på de personer, der udsættes for krænkelser. Her er et par citater fra vejledningen om krænkende handlinger: "Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende." "Hvis de krænkende handlinger ikke er særligt grove, skal de have stået på over en vis tid og med en vis hyppighed for at udgøre en risiko. Hvis de ikke har en tidsmæssig udstrækning og hyppighed, skal de for at udgøre en risiko have været særligt grove."

25 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Åbne kontorlandskaber giver færre samtaler

Når medarbejdere flytter fra mindre kontorer til ét stort rum, stiger den elektroniske kommunikation, mens der bliver færre samtaler ansigt til ansigt, viser ny forskning. https://mitarbejdsmiljo.dk/a