• HSE-Plus

Sådan udføres den nye kemiske risikovurdering

Opdateret: 2. dec. 2020


Der er kommet nye regler fra Arbejdstilsynet om håndtering af kemiske produkter på arbejdspladserne. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal fremover erstattes med en kemisk risikovurdering. Her er en kort intro til, hvordan virksomhederne kan gøre det:


1. Ryd op i jeres produkter.


2. Få fat på opdaterede sikkerhedsdatablade på de produkter I har


3. Del produkterne op i grupper f.eks. lim, smøremidler, brændstof, rensemidler m.fl. og lav en liste med alle produkterne


4. Få et overblik over processerne for hver gruppe. Der kan f.eks. være rensemidler, der bruges på klud, i et rensekar eller i forstøverflaske. Husk også at få de processer med, som man måske ikke tænker over. F.eks. tømning af en benzintank, slibning, svejsning m.m.


De ovenstående 4 punkter kan alle virksomheder selv udføre. Til de næste punkter kan det være en fordel at have en smule kemisk baggrundsviden.


5. Risikovurder processerne ved at gennemgå disse 7 punkter fra Arbejdstilsynets vejledning:

I. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber

II. Eksponeringsgrad, -type og -varighed

III. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden

IV. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes

V. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser

VI. Arbejdstilsynets grænseværdier

VII. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.


Risikovurderingen skal være skriftlig


6. Hvis resultatet af jeres risikovurderinger er, at arbejdet kan udføres sikkert og sundt er alt OK, og I er nu færdige 😊


7. Hvis resultatet viser, at arbejdsmiljø skal forbedres ved et eller flere produkter/processer, skal I overføre disse punkter til jeres handlingsplan.


Sådan – det var det.


Nu er i klar til at instruere medarbejderne. Ved de "kradse" produkter eller processer skal I supplere den mundtlige instruktion med skriftligt materiale.


Har I brug for en hånd til den kemiske risikovurdering vil jeg gerne bistå med det. Kontakt Tove@HSE-Plus.dk.


Hvis I har virkelig mange produkter/processer og har brug for et online system, vil jeg anbefale firmaet Avichem https://avichem.dk/ der har systemet COS https://avichem.dk/chemical-online-service/


Arbejdstilsynets vejledning findes her: https://amid.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-stoffer-materialer-c-1-3/97 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Er krænkelseskulturen gået for vidt?

I mine øjne kan svaret findes i Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger. En enkelt bemærkning er ikke en krænkelse, medmindre den er grov. Det burde kunne stoppe en del diskussioner i medi

Åbne kontorlandskaber giver færre samtaler

Når medarbejdere flytter fra mindre kontorer til ét stort rum, stiger den elektroniske kommunikation, mens der bliver færre samtaler ansigt til ansigt, viser ny forskning. https://mitarbejdsmiljo.dk/a