top of page

APV - 3 eksempler på gode metoder

Der er metodefrihed til hvordan APV gennemføres. Hvad der passer bedst til jer, afhænger bl.a. af størrelsen på jeres virksomhed og kulturen. Tre eksempler gode metoder er: 

APV på en formiddag

Mundtlig APV hvor alle medarbejder er samlet. I får gennemført APV’en og har en færdig skriftlig handlingsplan inden jeg går. Denne metode passer godt til mindre virksomheder.

 

Alle medarbejdere samles omkring bordet i spisestuen og vi drøfter de fysiske og psykiske forhold.  Hvad fungerer godt- og hvad kunne evt. blive lidt bedre. Bagefter prioriteres emnerne. Til sidst udarbejdes en handlingsplan sammen med ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten (hvis I er over 10 medarbejdere).

Jeg renskriver handlingsplanen inden jeg går – I printer den ud – hænger den op. I kan enten selv følge op og strege ud efterhånden, som I får løst emnerne, eller jeg kan genbesøge jer.

Den traditionelle

Her bruger I spørgeskemaer til alle medarbejdere - enten via papir eller elektronisk. Herefter udarbejdes handlingsplanen. I kan selv udføre denne form for APV og hente spørgeskemaer her: https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv-arbejdspladsvurdering/apv-vaerktoej/apv-tjeklister/

 

 

 

 

Den grundige

HSE-Plus taler med alle medarbejdere på skift – enten i et lokale eller ude i produktionen, og sammenfatter deres ønsker og input til et udkast til handlingsplan. Ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten udarbejder sammen med mig den færdige handlingsplan. I har en færdig handlingsplan inden fyraften.

Pris

Prisen afhænger selvfølgelig af metode og antal medarbejdere. Skabelonerne er gratis at bruge, så hvis I vælger den metode - og uden konsulentbistand  - koster det selvfølgelig ikke noget.

Med konsulenthjælp afhænger prisen af timeforbruget. Vores pris er 900 kr. i timen eksklusiv moms og kørsel til statens takst. 

Tjekliste
bottom of page