top of page

Betingelser for firmakurser gældende fra maj 2023 

Priser 

Alle priser er opgivet i DKK og ekskl. moms. Kursusmateriale er indeholdt i prisen medmindre andet er angivet. Prisen er ekskl. kørsel, medmindre andet er angivet. 

Forplejning

Ved firmakurser sørger kunden for lokaler og forplejning.

Udstyr og materialer

Kunden stiller projektor og gerne en tavle til rådighed. HSE-Plus stiller materialer til rådighed for kursisterne. Rettighederne til materialerne tilhører HSE-Plus.dk. Materialer udleveret på kurset er til eget brug og må ikke offentliggøres, videreformidles til andre firmaer, underafdelinger eller bruges af andre firmaer med mindre anden skriftlig aftale er indgået.

Fakturering 

Firmakurser faktureres efter endt kursus. Betalingsfristen er 10 dage. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

Tilmelding, flytning og afmelding 

Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende og eventuel afbestilling skal ske skriftligt til Tove@HSE-Plus.dk. Der kan meldes afbud eller foretages flytning til et andet tidspunkt indtil 4 uger før kursus-start.  Derefter og indtil 14 dage før kursus-start faktureres 50 % af fakturabeløbet. Ved afbestilling senere end 14 dage faktureres 100 % af fakturabeløbet. Såfremt en medarbejder er forhindret i at deltage, kan en anden medarbejder overtage pladsen. 

Aflysning

HSE-plus vil gøre alt for at skaffe en anden underviser i tilfælde af sygdom. Men HSE-Plus forbeholder sig retten til at aflyse eller flytte et kursus i tilfælde af sygdom eller andre nødvendige grunde. HSE-Plus står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge af annulleret kursus. HSE-Plus tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Kursusbeviser

Kursusbeviser til arbejdsmiljøuddannelsen udstedes af  en samarbejdspartner, og bliver sendt til den e-mail adresse, som er opgaivet. Hvis beviset bliver væk, KAN der være mulighed for at få et nyt mod et gebyr. 

Mødepligt på arbejdsmiljøuddannelsen

På arbejdsmiljøuddannelsen med fysisk tilstedeværelse er der mødepligt. Der udstedes kun kursusbeviser, hvis man har deltaget i hele undervisningen og har afleveret sin praktiske opgave. 

bottom of page