Mød HSE-Plus

 

Tove Gregersen 04_redigerede.jpg
Tove Gregersen

Cand Scient og indehaver af HSE-Plus.

 

Har mere end 20 års erfaring med miljø og arbejdsmiljø både som konsulent, underviser og som arbejdsmiljøchef i virksomheder.

Tove er godkendt arbejdsmiljøunderviser og autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Tove har haft sin gang på virkelig mange virksomheder lige fra undervognsbehandleren med en enkelt ansat til LEGO med 4000 ansatte. Opgaverne er f.eks. APV, kemisk APV, fast eksterne arbejdsmiljøpartner for virksomheder og certificering. 

Har bl.a. erfaring med

  • industri

  • administration og kontor

  • jern- og metal

  • laboratorier

  • plastvirksomheder

  • autobranchen

  • asfaltindustri

  • kommunale institutioner som skoler, dagtilbud, plejesektoren m.m. 

Tove er lead auditor i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 og yder også rådgivning til virksomheder, der ønsker at blive arbejdsmiljøcertificerede. 

10 års erfaring med undervisning på arbejdsmiljøuddannelsen, bl.a. for COWI og Crecea

Kontakt: 30288634 eller Tove@HSE-Plus.dk

Mit fulde CV ligger på LinkedIn https://www.linkedin.com/in/tove-gregersen-50801951/

Samarbejdspartner
Frank Bærentsen

Fysioterapeut

 

Frank er uddannet fysioterapeut og har siden 1996 løst mange opgaver indenfor arbejdsmiljø og det sundhedsmæssige område. ​

Frank har tidligere været ansat ved autobranchens BST med ansvar for opgaver indenfor ergonomi (kontor og industri), løfteteknik, APV, belysning, sundhedsfremme, førstehjælp, støj på arbejdspladsen, akustik mm.

Frank underviser på HSE-Plus' firmakurser om ergonomi og løser opgaver for HSE-Plus, der kræver specialistviden inden for ergonomi og sundhed.

Telefon 40326669

Frank@HSE-Plus.dk

poul-profil.jpg
Samarbejdspartner
Poul Bang Nielsen

Ejer af Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for fysisk,  psykisk og kemisk arbejdsmiljø. HSE-Plus samarbejder med Arbejdsmiljøgruppen og Tove har sin autorisation som arbejdsmiljørådgiver under Arbejdsmiljøgruppens certifikat. Sammen med Arbejdsmiljøgruppen kan HSE-Plus løse alle påbud, der kræver en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

www.arbejdsmiljoegruppen.dk

Telefon: 32709765

Samarbejdspartner
Johnny Lauridsen

Arbejdsmiljøkonsulent hos AMS Miljø

 

HSE-Plus har et samarbejde med Johnny Lauridsen på områderne: 

ATEX

Rådgivning om eksplosionsfarlige områder, ATEX APV og kortlægning af om en virksomhed er underlagt ATEX reglerne

Ventilationskontrol

Vores samarbejdspartner kan gennemføre et energieftersyn af jeres ventilationsanlæg for at sikre, at I ikke bruger unødig energi og lever op til ventilationskontrol-kravene.

Kontrol af åndemiddelluft

Den luft som medarbejderne indånder gennem deres luftforsynede åndedrætsværn skal være ren, og skal derfor kontrolleres gennem regelmæssige målinger. 

Telefon 27240651

jla@amsmiljo.dk