top of page

Gode råd er gratis. FAQ for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter

 01  Hvordan gør jeg møderne i arbejdsmiljøorganisationen lidt mere spændende og involverende?

Bliver du en smule træt, når du ser en dagsorden til møder i arbejdsmiljøorganisationen med punkter som Nyt fra ledelsen, Status på ulykker, Status på APV og Eventuelt?

 

Et lille simpelt trick til at gøre det lidt mere spændende er at forme dagsordenspunkterne som spørgsmål, så f.eks. punktet "Status på ulykker" bliver til "Hvad kan vi lære af de evt. ulykker og nærvedulykker, der har været? Har de tiltag, som vi har gjort, virket?

 

Et eksempel på en dagorden til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor dagordenspunkterne er formet som spørgsmål findes her:

 

 

 

 02  Hvilke opgaver har en arbejdsmiljørepræsentant?

Du repræsenterer dine kolleger når det handler om arbejdsmiljø. Det er arbejdsmiljøorganisationen, der har opgaver i følge lovgivningen, og ikke dig alene. Via arbejdsmiljøorganisationen (f.eks. på et møde) kan du få konkrete opgaver. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver fremgår af bekendtgørelse om Samarbejde om sikkerhed og sundhed § 17 og 18. Link:  https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/samarbejde-sikkerhed-sundhed-1181-sam/

 

 

 

 03  Hvornår skal en arbejdsmiljørepræsentant inddrages?

Der er i bekendtgøreser og vejledninger fra Arbejdstilsynet nogle konkrete eksemper på, hvornår en arbejdsmiljøorganisationen (og her er arbejdsmiljørepræsentanten medlem) skal inddrages. F.eks. : 

- Ved påbud fra arbejdstilsynet

- Når I  skal bygge nyt eller bygge om (den arbejdsmiljømæssige side af det)

- Ved indførsel af f.eks. nye maskiner (den arbejdsmiljømæssige del af det)

- Ved evt. ulykker 

- Ved APV 

-Indgå i den årlige arbejdsmiljødrøftelse (i stor organisationer er det ofte ikke alle arbejdsmiljørepræsentanter, der er med)

 

 

 

 04  Hjemmeopgave på arbejdsmiljøuddannelsen. Hvilket emne skal jeg vælge?

Når du er på arbejdsmiljøuddannelsen skal du skrive en hjemmeopgave. Det skal være en opgave, der er anvendelig i din arbejdsmiljøorganisation (AMO), så tal med din partner i arbejdsmiljøgruppen om et emne. På de fleste kurser kan du frit vælge emne. Dette er blot nogle forslag:

 

Planlægning af APV. Hvilken metode vælger I og hvorfor? Hvordan vil I informere om den kommenede APV? Hvordan vil I følge op på de emner, der kommer ind? Skal der lægges møder i kalenderen allerede nu? 

Reducere støj og forstyrrelser i storrumskontor: Kig på akustikken først. Er den OK? Kan der gøres noget for at reducere lyd fra ringende telefoner? Har medarbejdere gode headsæt? (når man selv kan høre, hvad der bliver sagt, taler de fleste ikke selv så højt). Indretning af kontoret - kan der være stillezoner? Skal der ændres på adfærd? Din hjemmeopgave kan være at udarbejde et oplæg til din afdeling eller AMO

Ulykkesforebyggelse. Foretag en ulykkesanalyse på en ulykke eller nærved ulykke, hvor I finder frem til hovedårsagen til ulykken og finder ud af hvordan I forebygger lignende hændelser i fremtiden. 

Ændring af holdninger og adfærd. Hvordan kan AMO bidrage til at ændre på en adfærd f.eks. i forhold til at tage sikkerheden alvorlig. Din hjemmeopgave kan være at udarbejde et forslag til AMO

Email kultur. Sender I email næsten 24 timer i døgnet? Er der en klar holdning til hvad der forventes af svarfrist? Er det muligt at have en tid på dagen, hvor det ikke forventes at man læser emails. Du kan udarbejde et forslag til Arbejdsmiljøudvalget om en kommende email politik. 

Instruktion og oplæring. Hvordan kan I forbedre oplæring og instruktion mht. arbejdsmiljø f.eks. når I får nye medarbejdere. 

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Hvis I ikke har afholdt en årlig arbejdsmiljødrøftelse kunne dette være et fint emne. Din opgave kan være at planlægge denne med de emner, du ønsker på dagsordenen. 

Stress: Hvilke metoder kan I bruge til at forebygge stress. Hvor stort er problemet? Der kan være information at hente i APV'en. 

Har I en graviditetspolitik? Hvis nej, kunne det være en opgave at udarbejde en generel graviditetspolitik, der på den ene side skal sikre sikkerhed og sundhed for den gravide og det ufødte barn og på den anden side skal forebygge unødig sygefravær som følge af evt. gener.

Natarbejde: Hvilke regler er det om natarbejde? Tilbyder jeres virksomhed f.eks. helbredsundersøgelser? 

bottom of page